Grondbank

BRL SIKB 9335 is de nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO® Attest-met-Productcertificaat en het NL-BSB®-certificaat voor grond.

Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de kwalificatie wordt de grond toegepast in de in de Regeling bodemkwaliteit genoemde bodemfunctieklassen achtergrondwaarde, wonen of industrie. Bij toepassingen van grond en baggerspecie in oppervlaktewateren is er geen bodemfunctieklasse in het Besluit bodemkwaliteit opgenomen (Normec Certification, z.d.).


» Samen te voegen grond (inname) accepteren wij onder BRL 9335.

» Samengevoegde grond (uitgaande) leveren wij eindkwalificatie BRL 9335 of dragen wij een partij over naar een andere gecertificeerde onderneming.